: Digitálny žiak

V kategórii Digitálny žiak sú vybrané produkty ktoré spĺňajú všetky požiadavky národného projektu Digitálny príspevok pre žiakov SR a ktoré odporúčame ako najvhodnejšie. Značka pri produkte :  

UPOZORNENIE : Uplatnenie príspevku a samotný nákup digitálneho zariadenia je možné uskutočniť len priamo v našej predajni vo Zvolene. Nie je možné tento nákup absolvovať prostredníctvom e-shopu.

Kto môže získať príspevok 350 Eur :

 • Žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima).
 • Žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí.
 • Žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60 % mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
 • Žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023).

Viac informácií na oficiálnych stránkach projektu.

Ako získať a uplatniť si príspevok :

 1. Zaregistrujte sa do projektu vyplnením formulára na https://register.digitalnyziak.sk/ najneskôr do 30. 6. 2023
 2. Po úspešnej registrácii získate validačný kód cez SMS a e-mail.
 3. Navštívte našu predajňu (do 30. novembra 2023).
  • naši technici vám pomôžu vybrať si to správne zariadenie
  • v predajni predložíte validačný kód, ktorý ste získali po úspešnej registrácii a podpíšete zmluvu
  • aby ste si mohli uplatniť digitálny príspevok, v predajni so sebou majte: validačný kód, doklady totožnosti, údaje pre registrovanie zariadenia (e-mail, telefón, príp. Apple ID, na ktoré sa bude zariadenie registrovať)
 4. Prevezmete si sprevádzkované a plne funkčné zariadenie.

  Príspevok v rámci projektu Digitálny žiak môžete použiť na nákup notebookov, All-in-One počítačov, tabletov s klávesnicou, príslušenstva k notebookom a tabletom, ako aj na služby k tabletu a notebooku, ako napríklad predĺžená záruka, alebo poistenie pre prípad náhodného poškodenia.

  Často kladené otázky :