Inštalácia a servis NB

SMART Servis prevádza pozáručné opravy vybraných modelov notebookov : 

Informujte sa na tel. č. +421-908-912975, ktoré notebooky a v akom rozsahu sme schopní opraviť (naše možnosti sú limitované podporou výrobcov zariadení)

 • inštalácia firmware a ovládačov notebookov
 • inštalácia príslušenstva pre všetky značky notebookov
 • diagnostika závad notebookov
 • pozáručné opravy notebookov
 • pravidelné servisné prehliadky, údržba

Inštalácia novšieho BIOSu a správnych ovládačov môže vyriešiť niektoré problémy s Vašim notebookom. Zabezpečíme Vám správnu inštaláciu BIOSu a ovládačov. Často k nám chodia do servisu notebooky neschopné naštartovať kvôli nesprávne upgradovanému BIOSu. Toto opraviť je zložitejšie a drahšie ako nainštalovať ten správny.

Správnou inštaláciou príslušenstva NB Vám ušetríme čas aj peniaze. Dôverujte našim technikom. Majú nie len ochotu Vám pomôcť s inštaláciou, ale aj potrebné vedomosti a skúsenosti.

Diagnostika závady notebookov je väčšinou zložitejšia ako samotná oprava. Skôr ako prevezmeme notebook na pozáručnú opravu, požadujeme súhlas zákazníka so zaplatením našich nákladov na diagnostiku zariadenia. Diagnostika, ktorej výsledkom je presné určenie závady a stanovenie ceny opravy, je technicky aj časovo náročná činnosť. Ak sa zákazník rozhodne po stanovení ceny za opravu vadný výrobok neopravovať, požadujeme úhradu za diagnostiku. Pri prevzatí zariadenia na diagnostiku bude s Vami spísaný formulár pre pozáručnú opravu.

Pravidelné servisné prehliadky môžu pomôcť predísť nie len vážnemu poškodeniu hardwaru, ale hlavne strate Vašich dat. Naplánujte si servisnú prehliadku Vášho notebooku v pre Vás vhodnom čase, zaradíte sa k spokojným užívateľom výpočtovej techniky.

Cenník servisných prác - hodinové sadzby (ceny sú v Eurách s DPH) :

 • Hodinová sadzba práce technika v servisnom stredisku SMART : 36,00 €
 • Hodinová sadzba práce technika u zákazníka : 48,00 €
 • Príplatok k hodinovej sadzbe mimo bežnú pracovnú dobu : 12,00 €
 • Hodinová sadzba práce sieťového špecialistu ( LAN, WAN ) : 48,00 €
 • Hodinová sadzba práce systémového špecialistu ( Windows Server ) : 90,00 €

 

Cenník servisných prác - konkrétne služby servisného strediska (ceny sú v Eurách s DPH):

 • Prvé spustenie a nastavenie nového notebooku : 24,00 €
 • Inštalácia a základná konfigurácia operačného systému Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 : 36,00 €
 • Inštalácia a základná konfigurácia aplikačného softveru pod OS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 : 24,00 €
 • Inštalácia a základná konfigurácia softveru typu SERVER ( Windows 2003/2008/2012 ) : 150,00 €
 • Upgrade ovládačov NB (cena za 1 typ ovládača) : 12,00 €
 • Zálohovanie dat podľa špecifikácie zákazníka (v cene nie je médium pre zálohovanie) : 36,00 €
 • Zálohovanie a preinštalovanie e-mailových služieb : 36,00 Eur
 • Odvírenie NB a nainštalovanie, konfigurácia antivírového sw (v cene nie je antivírový sw) : 36,00 € 
  Pri kúpe antivírového sw u nás - zľava na inštaláciu 12,00 €
 • Inštalácia a konfigurácia aDSL modemu, služieb webového prehliadača a e-mailového klienta : 36,00 €
 • Inštalácia periférií (tlačiareň, skener ...) : 36,00 €
 • Inštalácia komponentov NB - upgrade : 24,00 €
 • Upgrade, nastavenie BIOSu, Firmware : 36,00 €
 • Diagnostika závady hardware - Notebook : 36,00 €
 • Vyčistenie počítača - vyčistenie vetrákov stlačeným vzduchom, obnova chladiacich pást, vizuálna kontrola : 36,00 €
 • STK na 1rok : obhliadka stavu chladiacich zariadení v NB a ich vyčistenie, povysávanie prachu, odstránenie prachu z lopatiek ventilátorov, vyčistenie chladičov. vyzálohovanie dát z NB, reinštalácia NB : rozobratie a vyčistenie NB, test všetkých komponentov, hlavne HDD a posúdenie ich ďalšej spoľahlivosti, premeranie napájania, kontrola a aktualizácia BIOSu, Formátovanie HDD, nové ovládače, nová inštalácia OS, aktualizácia, inštalácia najnovších verií všetkých používaných aplikácií (len licenčne vysporiadaných), kontrola všetkých dát pred spätným kopírovaním antivírovým systémom. 120,00 €