Montáž a servis PC

SMART Servis ponúka užívateľom PC registrovanej značky SMART, ale aj všetkým ostatným užívateľom tieto servisné služby : 

 • inštalácia softvéru
 • inštalácia príslušenstva PC
 • diagnostika PC
 • záručné opravy PC
 • pozáručné opravy PC
 • zapožičanie náhradného komponentu
 • pravidelné servisné prehliadky
 • zapožičanie PC SMART na dobu určitú
 • doplnkové služby
   

Podporujeme inštaláciu len legálnych licencií programov na počítače SMART. Doporučíme Vám vhodné programové vybavenie pre Vaše potreby a zabezpečíme jeho správnu inštaláciu.

Správnou inštaláciou príslušenstva PC Vám ušetríme čas aj peniaze. Dôverujte našim technikom. Majú nie len ochotu Vám pomôcť s inštaláciou, ale aj potrebné vedomosti a skúsenosti.

Diagnostiku PC SMART Vám ponúkame zdarma bez ohľadu na to, či sa jedná o "počítač v záruke", alebo "po záruke". Po skončení diagnostiky Vám poskytneme informáciu o tom, ktorý komponent PC je vadný a navrhneme Vám vhodné riešenie na odstránenie závady. Za diagnostiku závady u počítača po záruke zaplatíte len v prípade, že si nebudete želať uskutočniť opravu. Pri prevzatí zariadenia na diagnostiku bude s Vami spísaný formulár pre pozáručnú opravu.

Záručné opravy počítačov SMART sú vykonávané podľa obchodných a záručných podmienok spoločnosti SMART COMPUTER, spol.s r.o.

Pozáručné opravy počítačov SMART a počítačov iných značiek sú vykonávané podľa cenníka servisných prácv termínoch dohodnutých so zákazníkom pri objednávke pozáručnej opravy.

Zapožičanie náhradného komponentu. Pre účely čo najrýchlejšieho uvedenia do prevádzkyschopného stavu počítača a po dohode so zákazníkom, môžeme poskytnúť na dobu opravy (výmeny) vadného komponentu náhradný.

Pravidelné servisné prehliadky môžu pomôcť predísť nie len vážnemu poškodeniu hardwaru, ale hlavne strate Vašich dat. Naplánujte si servisnú prehliadku počítača v pre Vás vhodnom čase, zaradíte sa k spokojným užívateľom výpočtovej techniky.

Zapožičanie počítača na dohodnutú dobu je jednou z ďalších nadštandardných služieb, ktorú naša spoločnosť poskytuje zmluvným partnerom.

Doplnkové služby sú jednorázové služby na báze individuálnych požiadaviek a vzájomnej dohody so zákazníkom. (konzultácie, školenia, pohotovostné služby, servisné služby u Vás)

Cenník servisných prác - hodinové sadzby (ceny sú v Eurách s DPH) :

 • Hodinová sadzba práce technika v servisnom stredisku SMART : 36,00 €
 • Hodinová sadzba práce technika u zákazníka : 48,00 €
 • Príplatok k hodinovej sadzbe mimo bežnú pracovnú dobu : 12,00 €
 • Hodinová sadzba práce sieťového špecialistu ( LAN, WAN ) : 48,00 €
 • Hodinová sadzba práce systémového špecialistu ( Windows Server ) : 90,00 €


Cenník servisných prác - konkrétne služby servisného strediska (ceny sú v Eurách s DPH) :

 • Prvé spustenie a nastavenie nového počítača : 24,00 €
 • Inštalácia a základná konfigurácia operačného systému Windows 7 / 8 / 10 / 11 : 36,00 €
 • Inštalácia a základná konfigurácia aplikačného softveru pod OS Windows 7 / 8 / 10 / 11 : 24,00 €
 • Inštalácia a základná konfigurácia softveru typu SERVER ( Windows 2016/2019/2022 ) : 150,00 €
 • Upgrade ovládačov PC (cena za 1 typ ovládača) : 12,000 €
 • Zálohovanie dat podľa špecifikácie zákazníka (v cene nie je médium pre zálohovanie) : 36,00 €
 • Zálohovanie a preinštalovanie e-mailových služieb : 36,00 Eur
 • Odvírenie PC a nainštalovanie, konfigurácia antivírového sw (v cene nie je antivírový sw) : 36,00 €
  Pri kúpe antivírového sw u nás - zľava na inštaláciu 12,00 €
 • Inštalácia a konfigurácia modemu, služieb webového prehliadača a e-mailového klienta : 36,00 €
 • Inštalácia periférií (tlačiareň, skener ...) : 36,00 €
 • Inštalácia komponentov PC - upgrade : 24,00 €
 • Upgrade, nastavenie BIOSu, Firmware : 36,00 €
 • Diagnostika závady hardware - PC : 36,00 €
 • Vyčistenie počítača - vyčistenie vetrákov stlačeným vzduchom, obnova chladiacich pást, vizuálna kontrola : 36,00 €
 • STK na 1rok : obhliadka stavu chladiacich zariadení v PC a ich vyčistenie, povysávanie prachu, odstránenie prachu z lopatiek ventilátorov, vyčistenie chladičov. vyzálohovanie dát z PC, reinštalácia PC : rozobratie a vyčistenie všetkých komponentov PC, test všetkých komponentov, hlavne HDD a posúdenie ich ďalšej spoľahlivosti, premeranie zdroja. Kontrola a aktualizácia BIOSu, formátovanie HDD, nové ovládače, nová inštalácia OS, aktualizácia, inštalácia najnovších verií všetkých používaných aplikácií (len licenčne vysporiadaných), kontrola všetkých dát pred spätným kopírovaním antivírovým systémom. 120,00 €