Dôležité oznamy


25.05.2018
 
Obchodných podmienkach bola zmenená časť týkajúca sa ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

Informácie o tom ako spracúvame osobné údaje sú uverejnené aj na podstránke "Ochrana osobných údajov" 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na gdpr@smart.sk
 


09.01.2016 - do Obchodných podmienok bol doplnený bod 12. Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS). Pôvodný bod 12. Záverečné ustanovenia bol prečíslovaný na bod 13.


Spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@smart.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatív-neho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese
Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.01.2016 nadobudol účinnosť Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch

podľa ktorého je pri predaji elektrozariadenia povinnosťou viditeľne uvádzať výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektro odpadu z domácností pochádzajúcich z týchto elektrozariadení. Údaj o výške poplatku je možné uviesť na obale, etikete, alebo daňovom, alebo inom obdobnom doklade. Výška recyklačného poplatku nesme presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov.
Spoločnosť Smart Computer, spol.s r.o. má zmluvu so spoločnosťou SEWA, a.s. zabezpečujúcou zber a spracovanie EEZ (Elektrické a elektronické zariadenia) a OEEZ (Odpad z elektrických a elektronických zariadení ). Výšku poplatku uvádzame na etikete každého produktu, ktorého sa poplatok týka a jeho výška je vždy totožná s poplatkom, o ktorom nás informuje subjekt uvádzajúci daný produkt na slovenský trh (spolupracujeme len s autorizovanými distribútormi výrobcov).
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.12.2015 - UPOZORNENIE : Posielanie balíkov prostredníctvom Slovenskej pošty pri odstúpení od zmluvy.

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy a zaslať tovar späť na našu adresu prostredníctvom Slovenskej pošty. preverte si vo vlastnom záujme ako je zásielka definovaná.

Ak je to "balíková zásielka" nemali by nastať žiadne komplikácie v prípade, ak cenu za dopravu zaplatíte Vy, čo je Vaša povinnosť. Zásielky "na dobierku" t.j. bez zaplatenej dopravy NEPREBERÁME.
"Balíkovú zásielku" nám Slovenská pošta doručí na adresu našej prevádzky a my samozrejme v súlade s platnou legislatívou podnikneme všetky ďalšie kroky tak, aby bola zmluva korektne ukončená.

Ak však pri posielaní zásielky, či už na Vašu žiadosť, alebo na podnet prepravcu bude aj ten najmenší balíček definovaný ako "listová zásielka" je veľmi pravdepodobné, že nastanú komplikácie, pretože poštový doručovatelia v rozpore s tým čo Vám pošta sľúbila pri prevzatí zásielky, často odmietajú takéto balíčky doručiť na adresu určenia a zľahčujú si to odovzdaním oznámenia o uložení zásielky na pošte. Ak chcete odstúpiť od zmluvy, Vašou povinnosťou je na Vaše náklady doručiť tovar na prevádzku dodávateľa, nie na poštu na druhom konci mesta.

Posielajte tovar len ako "balíkovú zásielku", alebo prostredníctvom prepravných služieb, ktoré garantujú doručenie na adresu prijímateľa.