CyberPower

CyberPower uvádza dva inovované nové modely zdrojov neprerušovaného napájania (UPS) radu OLS určených predovšetkým pre NAS a servery, systémy kamerového dohľadu, dopravné a infraštruktúrne systémy a núdzové systémy.

Neprerušiteľné zdroje napájania OLS1000EA a OLS1500EA o výkone 1000VA/900 W, respektíve 1500VA/1350 W, sú vybavené farebným LCD displejom pre lepší prehľad o stave zariadenia a nastavenia, inteligentnou správou batérie, ventilátormi s premenlivými otáčkami a možnosťou predĺženia doby prevádzky pripojením prídavného batériového modulu. Zdroje CyberPower radu OLS s on-line topológiou s dvojitou konverziou dodávajú čisto sínusové výstupné napätie. Typicky sa nasadzujú v prevádzkovom zázemí, serverovniach a dátových centrách. Sú vybavené funkciou automatického i manuálneho premostenia (bypassu), ktorý v prípade potreby bezpečne prepne napájanie priamo na rozvodnú sieť. To umožňuje vykonávať rýchlu údržbu bez prerušenia prevádzky pripojených zariadení.

Pri výpadku napájania dokážu zdroje podávať maximálny výkon po dobu 3, respektíve 4 minút, výdrž pri polovičnej záťaži dosahuje 9, respektíve 11 minút. O kondíciu batérie sa stará systém inteligentnej správy batérií (SBM). Dobu neprerušenej prevádzky pri prípadnom výpadku sieťového napájania možno predĺžiť prepojením UPS so záložnými generátormi alebo pripojením voliteľného rozširujúceho batériového modulu (EBM). UPS zdroje CyberPower radu OLS sú vybavené ochranami proti preťaženiu, prepäťovým špičkám a prepäťovým rázom a elektromagnetickému a rádiovému rušeniu. Pre úsporu energie môže UPS pracovať v režime ECO. Ventilátory s premenlivými otáčkami poskytujú automatické riadenie teploty na základe aktuálnej záťaže, čo znižuje hluk a poskytuje užívateľom väčšie pohodlie.

Záložné zdroje OLS sú vybavené farebným informačným LCD panelom, ktorý zobrazuje základné informácie ako druh prevádzky, stav napájania, stav batérie a stav záťaže alebo upozornenie na poruchu a iné a varovanie. Na dôležité udalosti a zmeny stavu (prevádzka na batériu, vybitie batérie, preťaženie, prebíjanie, prehriatie, porucha, nutnosť výmeny batérie) môže upozorniť nastaviteľný zvukový alarm. Zdroj je vybavený aj rozhraním pre pripojenie bezpečnostného vypínača (EPO), ktorý ho umožňuje okamžite v prípade núdze odpojiť. K nastaveniu a ovládaniu UPS je možné použiť výrobcom dodávaný software PowerPanel Business pri pripojeniu cez USB alebo sériový port, prípadne vzdialene cez SNMP/HTTP s doplnkovou sieťovou kartou.

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI UPS CYBERPOWER RADU OLS:
- Zdroje neprerušeného napájania s celkovým výkonom 1000 VA/1500 VA
- Prevedenie samostatný tower
- UPS typu on-line s dvojitou konverziou
- Výstup s čistým sínusovým priebehom
- Účinník 0,9
- Výstup 2x schuko + 1x IEC 320 C13 (OLS1000EA), 2x schuko, 2x IEC 320 C13 (OLS1500EA)
- Ochrana proti preťaženiu, rázom, špičkám a rušeniu
- Farebný stavový LCD displej
- Užívateľsky nastaviteľný alarm
- Možnosť použitia spoločne so záložným generátorom
- Voliteľný prídavný batériový modul pre predĺženie doby prevádzky
- Pripojenie cez USB, sériový port RS232 a vzdialene cez SNMP/HTTP
- EPO
- Bezpotenciálový reléový výstup (OLS1500EA)
- Ovládací software PowerPanel Business pre správu napájania.